Các phòng ban
Các phòng ban Chi nhánh Vận tải Đường Sắt Nha Trang
1. Phòng Tổ Chức - Hành Chính:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc các chế độ, chính sách về cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, giáo dục đào tạo, chính sách xã hội.
- Thực hiện công tác hành chính quản lý tổng hợp, thi đua tuyên truyền, khen thưởng, kỷ luật, mua sắm và cấp phát vật tư tài sản.
Điện thoại: (058) 3814 777
Máy nội bộ: 6484


2. Phòng Tài Chính - Kế Toán:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản vật tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức và thực hiện toàn bộ công tác kế toán theo đúng các quy định của pháp luật, hạch toán kinh tế theo cơ chế quản lý hiện hành.
Điện thoại: (058) 3823 314
Máy nội bộ: 6473


3. Phòng Kinh doanh & CSKH

- Xây dựng các mặt kế hoạch sản lượng, chi phí, đầu tư, kinh doanh ngoài vận tải và tham mưu các biện pháp thực hiện kế hoạch.
- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo các chỉ tiêu sản lượng của toàn Chi nhánh theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và của Ngành.
- Tham mưu các biện pháp thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành, Quy tắc tỷ mỷ quản lý để đảm bảo sản xuất an toàn, đạt hiệu quả cao và phục vụ hành khách, chủ hàng.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát an toàn vận tải.
Điện thoại: (058) 3823 314
Máy nội bộ: 6474
  Lượt truy cập
Hôm nay 36
Hôm qua 68
Trong tuần 36
Trong tháng 2327
Tất cả 330113
  Lượt truy cập
Hôm nay 36
Hôm qua 68
Trong tuần 36
Trong tháng 2327
Tất cả 330113
Địa chỉ:  số 17 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3827 862 – 3823 314 - Fax: 058.3811117
Email: vtdsnhatrang.kd.cskh@gmail.com  - Website: www.vantainhatrang.com.vn
© 2015, Bản quyền thuộc về Chi nhánh Vận tải Đường Sắt Nha Trang