Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
1) Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang
 •  Lý trình: Nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, tại Km 1314+930.
 •  Địa chỉ: Số 17, đường Thái Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 •  Điện thoại: (058) 3814777
 •  Fax: (058) 3814777
 •  Email: vtdsnhatrang.kd.cskh@gmail.com
 •  Giám Đốc: Ông Trần Việt Tùng
 •  Phó Giám Đốc: Ông Lê Hồng Sơn
 •  Phó Giám Đốc: Ông Lê Quang Chính

2) Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức công tác bán vé, vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hoá bằng đường sắt. Cụ thể như sau:
Kinh doanh vận tải hành khách:
- Điều tra nghiên cứu luồng khách, luồng hàng, tham gia xây dựng chiến lược dài hạn về vận tải hành khách và các lĩnh vực khác liên quan trình Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn.
- Tổ chức bán vé với nhiều phương thức như: Bán vé tại ga; bán vé qua các đại lý; bán vé đặt chỗ qua mạng; bán vé qua điện thoại đưa vé đến nhà không thu phí; bán vé tại chổ; ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách tập thể.
Kinh doanh vận tải hàng hóa:
- Ký kết và thực hiện triển khai các hợp đồng vận tải hàng hóa theo phân cấp của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn.
- Nhận vận chuyển trọn gói các loại hàng hoá bằng tàu khách có thời gian vận chuyển ngắn (phát chuyển nhanh).
- Thực hiện dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng từ kho đến ga, từ ga đến ga và từ ga đến kho.

Các Phòng ban
1. Phòng Tổ Chức - Hành Chính:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc các chế độ, chính sách về cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, giáo dục đào tạo, chính sách xã hội.
- Thực hiện công tác hành chính quản lý tổng hợp, thi đua tuyên truyền, khen thưởng, kỷ luật, mua sắm và cấp phát vật tư tài sản.
Điện thoại: (058) 3814777
Máy nội bộ: 6484

2. Phòng Tài Chính - Kế Toán:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản vật tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức và thực hiện toàn bộ công tác kế toán theo đúng các quy định của pháp luật, hạch toán kinh tế theo cơ chế quản lý hiện hành.
Điện thoại: (058) 3823 314
Máy nội bộ: 6473

3. Phòng Kinh doanh & CSKH
 • Xây dựng các mặt kế hoạch sản lượng, chi phí, đầu tư, kinh doanh ngoài vận tải và tham mưu các biện pháp thực hiện kế hoạch.
 • Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo các chỉ tiêu sản lượng của toàn Chi nhánh theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và của Ngành.
 • Tham mưu các biện pháp thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành, Quy tắc tỷ mỷ quản lý để đảm bảo sản xuất an toàn, đạt hiệu quả cao và phục vụ hành khách, chủ hàng.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát an toàn vận tải.
Điện thoại: (058) 3823 314
Máy nội bộ: 6474
  Lượt truy cập
Hôm nay 71
Hôm qua 68
Trong tuần 71
Trong tháng 2362
Tất cả 330148
  Lượt truy cập
Hôm nay 71
Hôm qua 68
Trong tuần 71
Trong tháng 2362
Tất cả 330148
Địa chỉ:  số 17 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3827 862 – 3823 314 - Fax: 058.3811117
Email: vtdsnhatrang.kd.cskh@gmail.com  - Website: www.vantainhatrang.com.vn
© 2015, Bản quyền thuộc về Chi nhánh Vận tải Đường Sắt Nha Trang