Quy định thời gian xếp dỡ hàng hóa và kỳ hạn lĩnh hàng
Quy định thời gian xếp dỡ và kỳ hạn lĩnh hàng thực hiện từ ngày 14/12/2018, ban hành theo Quyết định số 653/QĐ-ĐS ngày 14/12/2018 của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam.
I. Thời gian xếp dỡ :
- Thời gian xếp dỡ cho một toa xe được tính từ lúc toa xe đã được đưa vào địa điểm xếp và doanh nghiệp vận tải đã báo cho người thuê vận tải đến khi xếp xong hàng hóa ( bao gồm cả thời gian đóng của toa xe , gia cố niêm phong ) 
- Thời gian dỡ cho một toa xe được tính từ lúc toa xe đã được đưa vào đường xếp dỡ và doanh nghiệp vận tải đã báo cho người nhận hàng đến khi người nhận hàng dỡ ghàng xong và trả toa xe rổng cho doanh nghiệp vận tải ( bao gồm cả thời gian vệ sinh và đóng cửa toa xe ) 
1. Định mức thời gian xếp dỡ cho một toa xe khổ đường 1.000mm:
a. Xếp dỡ bằng thủ công :
- Hàng bao, kiện (≤ 50 kg/ bao, kiện): Xếp 3 giờ, dỡ 3 giờ.
- Hàng bao, kiện (trên 50 kg đến ≤ 500 kg/ bao, kiện): Xếp 5 giờ, dỡ 4 giờ.
- Hàng rời xếp đống (than, quặng, đất, đá …): Xếp 4 giờ, dỡ 4 giờ.
b. Xếp dỡ bằng cơ giới :
- Container : 0,5 giờ/ 1Container không phân biệt nặng rỗng.
- Hàng máy móc, thiết bị, khối, kiện, thanh, gỗ cây :
+ Trọng lượng mỗi khối, kiện từ 500 kg đến 10 tấn: Xếp 4 giờ, dỡ 3 giờ.
+ Trọng lượng mỗi khối, kiện từ trên 10 đến 30 tấn: Xếp 3 giờ, dỡ 2 giờ.
+ Trọng lượng mỗi khối, kiện trên 30 tấn: thỏa thuận trong hợp đồng vận tải.
- Hàng lỏng xếp trong toa chuyên dùng :
+ Xăng, dầu: Xếp 4 giờ, dỡ 2 giờ.
+ Hàng lỏng khác: Xếp 4 giờ, dỡ 4 giờ.
- Hàng nguy hiểm siêu trường, siêu trọng ( hàng quá giới hạn, quá dài , quá nặng ) hàng giao nhận qua bàn cân , cân treo . thời gian xếp dỡ được tính bằng 1,5 lần tương ứng với loại hàng và phương pháp xếp hàng quy định tại điểm a.b nêu trên. 
2. Định mức thời gian xếp dỡ cho một cụm toa xe :
- Cụm toa xe dưới 5 toa : gấp 1,3 lần định mức xếp dỡ cho một toa xe qui định tại mục 1 trên đây.
- Cụm toa xe vượt quá 5 toa : gấp 1,5 lần định mức xếp dỡ cho một toa xe qui định tại mục 1 trên đây.
- Cụm xe Container : cứ mỗi Container tính thêm 0,3 giờ.
3. Định mức thời gian xếp dỡ qui định cho từng hạng ga khác nhau :
Đối với các ga hạng 1, định mức thời gian tác nghiệp xếp dỡ tính theo hệ số k = 1; các ga còn lại k = 1,3. Khi tính định mức thời gian xếp dỡ cho một toa xe hay một cụm toa xe, các Chi Nhánh VTĐS. Trung Tâm . Tram VT áp dụng định mức qui định tại mục 1, 2 trên đây sau đó nhân với hệ số k tương ứng của ga xếp hàng.
II. Kỳ hạn lĩnh (nhận) hàng và mang ra khỏi ga :
1. Thời gian dỡ hàng và mang ra khỏi ga:
Người nhận hàng có thể kết hợp cùng lúc giữa việc dỡ hàng với việc mang hàng ra khỏi ga hoặc dỡ hàng toàn bộ hàng hóa từ toa xe xuống kho bãi rồi sau đó mang hàng ra khỏi ga nhưng việc dỡ hàng phải được thực hiện ngay sau khi người nhận hàng đã làm xong thủ tục nhận hàng với ga đến với định mức thời gian qui định. Cụ thể thời gian dỡ hàng và mang hết hàng ra được qui định như sau:
- Hàng thuộc chất cháy, nổ, linh cữu, thi hài : 4 giờ.
- Vật phẩm quí giá, động vật sống và hàng hóa dễ hư hỏng : 6 giờ.
- Hàng nguy hiểm (trừ chất cháy, nổ) : 8 giờ.
- Hàng hóa khác : 24 giờ.
2. Thời gian người nhận hàng tới ga và báo cho nhà ga để làm thủ tục nhận hàng: 
Là thời gian thực tế (bao gồm thời gian chuẩn bị của người nhận hàng và thời gian đi trên đường) nhưng không vượt quá 4 giờ.
3. Thời gian làm thủ tục nhận hàng với đường sắt:
  Là thời gian tính từ khi người nhận hàng xuất trình đủ giấy tờ hợp lệ cho đến khi đường sắt hoàn thành thủ tục và bắt đầu giao hàng (bao gồm thời gian thanh toán cước, phí chuyên chở, ký nhận vào sổ hàng đến, sổ giao hàng, kiểm tra nhận hàng). Thời gian này được tính thực tế nhưng không vượt quá 1 giờ.
Quá kỳ hạn nhận hàng, người gửi hàng phải trả tiền đọng xe, lưu kho bãi, bảo quản, di chuyển hàng hóa phát sinh, nếu có.

  Bài viết liên quan  Lượt truy cập
Hôm nay 51
Hôm qua 68
Trong tuần 51
Trong tháng 2342
Tất cả 330128
Địa chỉ:  số 17 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3827 862 – 3823 314 - Fax: 058.3811117
Email: vtdsnhatrang.kd.cskh@gmail.com  - Website: www.vantainhatrang.com.vn
© 2015, Bản quyền thuộc về Chi nhánh Vận tải Đường Sắt Nha Trang