QUY ĐỊNH VIỆC BÁN VÉ GIẢM GIÁ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-         Căn cứ vào Luật Người cao tuổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua ngày 23/11/2009;

-         Căn cứ vào Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

-    Căn cứ vào Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

-    Căn cứ vào Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

-    Căn cứ vào Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia;

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quy định như sau:

I. Quy định giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội (CSXH):

1. Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2.  Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.

3.  Giảm 15% giá vé cho Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

II. Quy định miễn giảm giá vé cho các đối tượng khác:

1.  Miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn vé đi cùng. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn 02 trẻ em dưới 06 tuổi, thì từ em thứ 03 trở lên phải mua vé trẻ em.

Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em miễn vé đi cùng, thì hành khách được mua vé cho trẻ em.

2.  Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ 06 đến 10 tuổi.

3.  Giảm 10% giá vé cho học sinh các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp; sinh viên, học viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học), các đối tượng này được gọi tắt là Học sinh, sinh viên.

III.  Điều kiện khi mua vé giảm giá và đi tàu:

1.     Khi mua vé:

1.1      Đối với Người cao tuổi: xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.

1.2      Đối với Trẻ em: cung cấp thông tin tên và ngày, tháng, năm sinh cho nhân viên bán vé.

1.3      Đối với Học sinh, sinh viên: xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận và Thẻ Học sinh, Sinh viên, Học viên,…do các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện cấp còn hiệu lực.

1.4      Các đối tượng CSXH: xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận và Giấy tờ xác nhận là đối tượng CSXH của cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định của pháp luật), cụ thể:

-    Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 hoặc  Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

-    Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc Quyết định phụ cấp hàng tháng của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

-    Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học của Giám đốc Sở Y tế (trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp); Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng.

-    Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh, thẻ người hưởng chính sách như thương binh hoặc Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

-    Người khuyết tật đặc biệt nặng: Giấy xác nhận khuyết tật khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

-    Người khuyết tật nặng: Giấy xác nhận khuyết tật khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

Lưu ý: Riêng đối với giấy tờ chứng nhận đối tượng CSXH có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

2.     Khi đi tàu:

2.1   Trẻ em dưới 6 tuổi:

-         Có người lớn đi kèm;

-         Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 112 cm).

2.2 Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 132 cm).

2.3 Các đối tượng CSXH, đối tượng giảm giá khác: Phải mang theo đầy đủ giấy tờ như khi đi mua vé để xuất trình cho nhân viên đường sắt kiểm tra khi có yêu cầu.

2.4 Trường hợp giấy tờ tùy thân có thông tin không đúng với thông tin ghi trên vé giảm giá thì vé giảm giá đó coi như không hợp lệ.

IV. Các quy định khác:

1.     Các đối tượng được quy định tại phần I, II văn bản này chỉ được giảm giá khi mua vé theo hình thức cá nhân (không áp dụng hình thức mua vé tập thể); được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng. Hành khách đi tàu Liên vận quốc tế thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.     Trường hợp các đối tượng đi tàu được hưởng từ hai chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá cao nhất.

3.  Việc xác định tuổi của các đối tượng quy định tại mục 3 phần I và mục 1, 2 phần II của văn bản này được căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy tờ tùy thân quy định tại phần III của văn bản này.

4. Đối với các đối tượng CSXH quy định tại mục 1, 2 phần I của văn bản này chỉ áp dụng hình thức bán vé tại các ga đường sắt.  


  Bài viết liên quan  Lượt truy cập
Hôm nay 57
Hôm qua 68
Trong tuần 57
Trong tháng 2348
Tất cả 330134
Địa chỉ:  số 17 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3827 862 – 3823 314 - Fax: 058.3811117
Email: vtdsnhatrang.kd.cskh@gmail.com  - Website: www.vantainhatrang.com.vn
© 2015, Bản quyền thuộc về Chi nhánh Vận tải Đường Sắt Nha Trang